Maria

Mor

Min dreng var frivilligt anbragt på et højt specialiseret bosted for børn med multiple handicaps. I min rolle som værge og mor købte jeg en IPad og en mobil telefon til min søn for at kunne tale med ham, da vi boede langt fra bostedet. Bostedets leder nægtede os at tale sammen, undskyldning var den nye GDPR lov. Efter 2 års diskussioner, adskillige møder med inddragelse af både socialrådgiver fra kommune og Regionens områdechef, fik vi lov til at tale sammen 1 time 1 gang om ugen.