Del dit vidnesbyrd

Del dit vidnesbyrd om kritisable forhold på landets bosteder, så vi sammen kan vise, at der behov for politisk handling. Vores oplevelser er ikke enestående. De er en del af et større billede, som tydeligt viser, at der er store problemer med forholdene for mennesker med udviklingshandicap i Danmark.

Det er vigtigt, at du ikke deler personfølsomme oplysninger i dit vidnesbyrd. På den måde sikrer vi dels din anonymitet, men vi viser også, at det ikke handler om enkelte bosteder eller personale. Det er et samfundsproblem. Dit fornavn vil fremgå samt dit vidnesbyrd og din relation til bosted. Se hvordan de udgives her.

192 personer har delt deres vidnesbyrd. Se dem her

Indsamlingen af vidnedsbyrd er lukket, vi takker for alle bidrag.

192 personer har delt deres vidnesbyrd

Alt for mange pårørende oplever kritisable forhold på Danmarks bosteder. Her kan du læse alle de vidnesbyrd, der er blevet delt med Lev, i anonymiseret form.

Susanne

Umenneskelig anbringelse af en ældre borger født med fysisk og Psykisk handicap. Manglende hygiejne og personlig pleje. Dårlig rengøring på bostedet. Ingen interesse hos personalet for at højne forholdene.
Familien har forgæves kæmpet en kamp for at få stoppet denne omsorgssvigt.
Susanne, søster til borger udsat for omsorgssvigt.

Søster til ældre mand på bosted
Angelina

Mit bosted er som en pengemaskine.
Dyre ferie rejser.
Jeg betaler ekstra penge til kost ved ferier, selvom jeg betaler til kostkassen.
Den har de ikke styr på.
Man bestemmer ikke selv over ens penge, når det kommer til kost.
Har flere gange bedt om at komme ud af kostkassen, men uden resultat.
Jeg spørger bare: er det ikke mine penge?
De skal ikke være værge over mine penge, jeg er et voksen menneske.
Og forøvrigt må de ikke tage del i min økonomi.
Det er ikke aftalen.
Rystet beboer.

Beboer
Sara

Min datter fik afslag på afslag om hjælp i hjemmet, indtil hun ikke kunne andet end at flytte på bosted – hvilket også var en kamp at få bevilget. Manglende faglighed, forråelse, og manglende tilsyn fra kommunen, gjorde at hendes behov aldrig er blevet mødt, og nu har hun boet 5 på forskellige bosteder på 4 år. Hun har været offer for voldtægt på to af bostederne. Et af disse steder tabte hun 6 kg på 4 uger, hvor jeg også fandt hende i sin seng en lørdag eftermiddag, hvor hun lå i eget opkast.

Mor til ung kvinde på bosted
AnnBirte

Mangel på ledelse
Stor udskiftning af personale. Mange vikarer. Borgerne overlades til sig , bliver triste, udafreagerende, indesluttet. Mister deres selvtillid, selvhjulpethed der er bygget op .
Sidder og summer hen. Madlavning som de fleste kan være med til, er fjernet fra dem . Kommer fra køkkenet skal bare varmes .
Der har kommunen været smart , kræver 1000kr i kostbearbejdning . Respektløst!!!!
Borgerne har ikke mange penge i forvejen når alt er betalt .
Hård som pårørende 😞

Mor til datter på bosted
Arne

Vores søn bliver overfaldet i egen lejlighed af anden beboer, med efterfølgende tjek hos læge.
Den pågældende beboer har tidligere overfaldet en anden beboer, hvorfor der er lavet foranstaltning, der er altså tale om et personalesvigt.
Samtale med pædagog og leder, lovning på ikke gentagelse. Nye foranstaltninger.
Alligevel nye tilfælde af indtrængning, personalesvigt Igen ny lovning.
Henvendelse til sagsbehandler. vores søn må have krav på at kunne bo trygt og sikkert. Voksenspecialenhed enig

Far til søn på bosted
Maj

De sociale tilsyn fungerer ikke. Ledelsen ved jo godt hvilke ansatte socialtilsynet har snakket med, du sætter dig derfor i en meget sårbar position hvis du kommer med kritik af bostedet eller ledelsen under tilsynet. Giv ansatte, beboere og pårørende et vindue inden tilsynet, til anonymt at indgive problematikker.

Ansat
Søs

Oplever svigt i forhold til retfærdighed.
Der bliver kun holdt husmøder og andet om onsdagen.
Da jeg har hjemmedag om mandagen, har jeg råbt op, uden resultat.
Der er stor forskelsbehandling på bostedet, hvor jeg bor.
Føler ikke jeg rigtig bliver lyttet til.
Fungerer som en børnehave.
Ikke den rigtige sammensætning af persona gruppen.
Undlader at spise sammen med beboere og personale, da jeg er træt af huset.

Beboer ver
Niece

Vi oplever tit, at han ikke er velsoigneret. Han er i bad 2 gange om ugen.(bruger ble) Vi er vant til, at der går længe mellem, at der er noget personale i nærheden og tilrådighed. Der er et personale, der er “flyver”, og “flyveren” render fra etage til etage og hjælper kun med forflytninger. Bostedet har ikke gjort noget for at skaffe en ny ledsager til min onkel, så han har ikke haft haft mulighed for at bruge sine kommunale ledsagertimer i 5-6 år. Fællesarealerne er for små.

Pårørende
Helge

Hver 4. medarbejder er sparet væk siden vores datters bosted startede i 2009.
Kun ‘en nattevagt til 40 udviklingshæmmede, men enighed i Pårørenderådet om, at en ekstra nattevagt ikke må tages fra den alt for lave dagsnormering.
Hjemmedagene er skåret ned til 3t incl. frokost. Tilsynsrapporten i 22: “Medarbejderne oplyser, at det i perioder er udfordrende at holde fokus på de aftalte faglige tilgange, grundet personalemangel”. Ofte 1 vikar til 10 beboere,
mange frustrationer på møderne.

Far og pårørenderådsformand
Nanna

Vi oplever bosted med stor mangel på struktur, rutiner og genkendelighed for borgerne. Det skyldes dels fravær af synlig ledelse, og en personalegruppe som primært består af helt unge mennesker, som har svært ved at ramme sætte dagligdagen selv. Der er desuden ekstremt høj grad er personaleudskiftning – på kort tid er alt personale skiftet ud (undtagen en) der er høj sygefravær og vigtig information om medicin og aftaler kommer ikke rundt til hele personalegruppen.

Mor til ung mand på bosted
John

Bostederne skal skærpes så der ikke sker fejl igen da en multihandicappede råbte på hjælp regere personalet ikke dette kunne slå et menneske ihjel hvis der ikke var nogen som kom og redde borgeren det kan godt være at der har været pres men der skal også være sådan at man skal nå alle ellers er det dårligt leder og personale

Skal skærpes så der ikke sker så
Susanne

Min datter med autisme bor på bosted, hvor hun var understimuleret, hun blev langsomt psykisk dårligere. Hun tog 40 kg på, de 4 år. Hun blev selvskadende og skar i sig selv. Jeg blev konstant afvist, de havde styr på situationen. Ender med at blive tvangsindlagt. Viso kommer på banen og fortæller, hun er under stimuleret, hun bliver flyttet uden beskrivelse, hun bliver mord- og selvmordstruende, bliver igen tvangsindlagt og flyttet. I dag har hun en´ til en´, på et kompetent privat bosted.

Forældre til datter på bosted