Karina

Social og specialpædagog

Vi er flere der har oplevet grov chikane af både borgerne, borgernes pårørende, og de medarbejder som prøvede at råbe højt om den herskende forråden kultur. Jeg oplevede en graverende diskrepans mellem de faglige pædagogisk værdigrundlag og den faktiske praksis. Jeg oplevede manglende i implementerring og opfølgning af politikker og de pædagogiske indsatser. Jeg oplevede grov tale fra medarbejderne til borgerne, om pårørende ig de personale der prøvede at stå imod den dårlige arbejdskultur