Lisbet

Forælder til ung mand i botilbud

Min søn har multihandicap, kørestolsbruger, er uden talesprog og fuldt plejebehov. Mindre tid til samvær, aktiviteter og at danne relation. Stress, pres, faldende faglighed, nye medarbejdere, vanskeliggør relation og at tolke non-verbalt. SOSU-assistenter og ergoterapeuter en vigtig faggruppe, vi sætter pris på. Han spiser blød mad, skal mades, er afhængig af, at medarbejder kender teknik. I sommerferien med nye medarbejdere/vikarer, tabte han 3-4 kg pga. nye relationer/ uøvet i spiseteknik .