Om kampagnen

HVEM passer på os? er et opråb om de tiltagende kritisable forhold på landet bosteder. Et nødråb på vegne af de mennesker med udviklingshandicap, der bor på bosteder og deres pårørende, og som er afhængige af hjælp og støtte for at kunne leve et godt og trygt liv – men som svigtes. Et nødråb, der skal være så massivt, at det når ud til den brede befolkning. 

Hvorfor nu? 
I 2022 offentliggjorde Lev en undersøgelse, som viste, at forholdene på bosteder i Danmark er forværret gennem de seneste år og har ført til øget mistrivsel blandt mennesker med udviklingshandicap.  

Du kan læse om undersøgelsen her

Senest stod finansminister Nicolai Wammen frem og gav udtryk for, at vores fælleskasse er velpolstret, mens han i selvsamme åndedræt gav bl.a. mennesker med handicap skylden for, at kommunernes økonomi er under pres.

Der er et stort behov for, at vi sætter fokus på forholdene på landets bosteder og arbejder for at skabe et massivt pres for forandringer.  

Vi vil ikke acceptere, at vi, som samfund, fortsat behandler mennesker med udviklingshandicap stadigt dårligere samtidig med, at politikerne lykkeønsker os med en god økonomi.   

Os er de mange 
Kampagnen skal gennem indsamling og deling af anonyme vidnesbyrd vise, at kritisable forhold på bosteder ikke er enkeltstående tilfælde, men er udtryk for en bekymrende udvikling, der kun er blevet forværret i takt med, at institutionstilgangen er vendt tilbage, og besparelserne breder sig. 

Kampagnen skal vise, at der er tale om et strukturelt og tværgående problem, der skaber en systematisk forråelse og ligegyldighed på tværs, og en tingsliggørelse af de mennesker, der bor på bosteder og som er afhængige af hjælp. 

Volumen i “os”, tydeliggør, at det er rigtig mange mennesker, der svigtes, når forholdene på bostederne forringes, og at svigtet rammer både mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. 

Derfor har vi også valgt at gøre vidnesbyrdene anonyme. Dels skal ingen føle, at de udstiller sig selv eller deres pårørende i offentligheden, og dels kan der være frygt for, hvilke konsekvenser, det kan have for samarbejdet med bostedet, hvis man stiller sig offentligt frem med sine oplevelser. 

HVEM har ansvaret? 
“Hvem passer på os?” er et retorisk spørgsmål, der lægger op til en udforskning af, hvem der bærer ansvar for svigtet. Ligger ansvaret hos den enkelte medarbejder, som ikke har etikken i orden? Hos kollegaen, der ikke siger fra? Er det et ledelsesansvar, fordi de ikke sikrer faglige og etiske standarder på bostedet og hos medarbejderne? Ligger det hos kommunen, som ikke stiller høje nok krav til bostederne og lever op til deres tilsynspligt? Er den gal med tilsynsmyndighederne, som har ansvar for at kontrollere og handle på svigt? Eller ligger det hos politikerne, som laver reglerne, skaber de økonomiske rammer og giver det specialiserede socialområde skylden for kommunernes dårlige økonomi? Svaret er selvfølgelig, at ansvaret ikke ligger ét sted, men mange steder, og svaret rummer også både den iboende problematik og løsning. 

De gode historier og forbillederne er fremtiden 
Der findes heldigvis også gode bosteder med tryghed, omsorg, høj faglighed og masser af medmenneskelighed. Det er de steder, der skal bære håbet om, at det kan blive anderledes, og være de forbilleder, som kan løftes frem, når der stilles krav om forandringer og peges på løsninger. 

Vi håber, at du vil være med til at sætte fokus på problemet – enten ved at dele dit vidnesbyrd eller ved at dele vores kampagne på dine sociale medier.

Hvis du har spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte os på lev@lev.dk.