Susanne

Forældre til datter på bosted

Min datter med autisme bor på bosted, hvor hun var understimuleret, hun blev langsomt psykisk dårligere. Hun tog 40 kg på, de 4 år. Hun blev selvskadende og skar i sig selv. Jeg blev konstant afvist, de havde styr på situationen. Ender med at blive tvangsindlagt. Viso kommer på banen og fortæller, hun er under stimuleret, hun bliver flyttet uden beskrivelse, hun bliver mord- og selvmordstruende, bliver igen tvangsindlagt og flyttet. I dag har hun en´ til en´, på et kompetent privat bosted.