karen

Moster til ung dame på bosted

Alt for mange personaler der ikke når at danne relationer.
Utryghed hos beboer der viser tydelige tegn på mistrivsel
Ledelse der nægter at tage familiens ord til efterretning, fordi budgetter er vigtigere end den handicappedes trivsel
Endeløse klager der ender i ingenting
Personalets fravær af relationer til beboere og job
Listen er uendelig og medfører sorg hele vejen rundt fra beboer til forældre til andre pårørende

HVOR ER VORES ANSTÆNDIGHED, EMPATI OG PROFESSIONELLE TILGANG HENNE ??