Leif

Far til voksen datter på bosted

Min datter oplevede for 15 år siden massivt omsorgssvigt på et par bosteder. Hun bor nu på et bosted med dygtig ledelse og dejlige folk omkring sig.
Det er helt uforståeligt, at bosteder der fungerer under samme regler og samme tilsyn, kan være så forskellige !
Jeg ønsker øget fokus på effektive tilsyn. Tilsyn som fokuserer på ledelsen, på ansættelsesprocedurer og på ledelsens løbende opfølgning på at de ansatte konstant leverer empatisk nærvær til beboerne.