Mette

Pårørende/værge

Min søn (nu 38 år) flyttede for 6 år siden hjem igen efter 17 år på to forskellige bosteder. I de år nåede vi at opleve løgn, “tortur” i form af afbrudt nattesøvn, omsorgssvigt og manglende lyst til at efterleve hele TO Viso-forløb. Da de psykiske påvirkninger begyndte at ramme det fysiske helbred også, var min snor ikke længere overfor inkompetent personale og ledelse. Hans samværstilbud var rystede over at se den hurtige og MARKANTE positive ændring , der skete med ham.