Ulf

Bror

Jeg oplever et bosted med konstant og meget hurtig personaleudskiftning, hvilket betyder, at der mangler rutiner og viden omkring min bror og hans behov. Forholdene og dermed plejen og det pædagogiske arbejde er blevet væsentligt forværret gennem de ca. 30 år, min bror har boet på bostedet.