Elly

Søster til bror på Bostedet

Min oplevelse er at leder som er ansvarlig på Bostedet er mest optaget af økonomi og ikke det medmenneskelige. Når pårørende fortæller om svig og fejl bliver vi mødt som modstander og en forklaring på at det er ikke flere ressourcer at sætte ind. Vi får som regel aldrig gehør for når vi klager mundtlig eller skriftlig til kommunen.