Thomas

Far til ung mand (udvh.&autisme)

Min søn har været på flere bosteder de seneste 6 år. Alle bostederne har manglet kompetence og erfaring indenfor udviklingshæmning og svær autisme. Der har generelt været mange unødvendige og ulovlige magtanvendelser – og omfattende omsorgssvigt. Der har været anvendt konsekvenspædagogik, som har ledt til de mange ulovlige magtanvendelser.
Min søn har fået alvorlige belastningsreaktioner og funktionstab, som følge af den manglende pædagogiske indsats og de mange fastholdelser.