Malene

Søster til kvinde på bosted

Jeg oplever en forringelse i planlagte fælles aktiviteter, der er med til at skabe en social trivsel mellem beboerne. Denne forringelse sker grundet manglende personale samt nedskæring i den tid personalet er på arbejde. De bliver derfor nød til at hjælpe og fokusere på det vigtigste i den enkelte beboers hverdag. Dermed er der ikke tid til at øge den sociale trivsel i mellem dem der bor der, så de sidder oftest alene om aftenen da relationen i mellem dem ikke bliver skabt og vedligeholdt.