Merete

Forælder til ung mand på bosted

Ung mand med autisme, diplegi, synsnedsættelse og mental retardering. Har boet på bostedet siden 2017( 2 mdr før han blev 18) Er lige nu i VISO forløb, idet det er eskaleret med ringere og ringere trivsel. Har ført til mere udadreagerende og ubehagelig adfærd, og ringere trivsel = ringere indlæring.