Annelise

Forældre/værge

Alt for mange vikarer som ikke ved noget som helst eller har sat sig ind i den handicappedes problemstillinger.
Alt for mange personaler med forskellige meninger er kommanderende og bestemmende..
Kombinationen skaber alt for lidt tryghed og tillid.
Uhyggelig at man tvangsflytter handicappede med forståelse som 5 årige fra Jylland til Sjælland hvor de handicappede lærer at forstå ved voldsomme magtanvendelser og trusler herom.
Som at tvangs flytte børn fra Grønland til DK.