Henriette

Forælder til en ung mand på et b

Min oplevelse er , at en kompetent, dedikeret leder, som har et skarpt øje på min søns behov og trivsel, og det samme skarpe øje på de ansattes kompetencer, trivsel og egnethed i forhold til den socialpædagogiske opgave samme personale skal udføre. Det er den krumtap det gode ophold på en institution drejer sig om.
God kommunikation mellem hjem og institution, faglig kompetent og udrustet med de de evner der skal til for at motivere og inspirere personalet.