Bodil

Forældre til ung kvinde

Efter STU kom vores Vores datter på bosted hvor hun ændrede adfærd blev ramt af stress og indlæ.på psyk – stress konstateret af viso . For store krav og og misforstået tilgang af udd.og ikke udd.personale
Vores datter har rigtig god kommunikation mange ord og god sammensætning som til tider svært for hende selv at forstå
Det vurderede man helt forkert på bostedet trods mange informationer /obs fra os forældre. Siden 2014 har boet på et godt bosted. Har dog stadig senfølger af stress.