Lad os sammen gøre nødråbet til et opråb!

Antal medunderskrivere:

Bliv medunderskriver af vores åbne brev til Socialminister, Pernille Rosenkrantz-Theil. Læs brevet herunder

Indsamlingen er lukket, vi takker for alle underskrifterne.

Vi behandler dine oplysninger sikkert. Du kan høre fra os via e-mail, sms, telefon og annoncer om vores aktiviteter, indsamlinger og medlemshvervning, som du altid kan framelde dig via lev@lev.dk. Vi indsamler informationer til analyser og til at forbedre vores kommunikation med dig. Læs mere i www.lev.dk/privatlivspolitik

Danmark svigter de svageste 

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil 

Dette brev er ekkoet af et langstrakt nødråb fra mennesker med udviklingshandicap, deres pårørende og medarbejdere. Nødråbet bliver med dette brev til et opråb! 

Mennesker med handicap lades alt for ofte i stikken. TV2-programmet Operation X dokumenterer massive og systematiske omsorgssvigt af nogle af de allermest sårbare mennesker i Danmark. Men afsløringerne i Operation X er desværre ikke enkeltstående eksempler. De seneste uger har Lev modtaget mere end halvandet hundrede vidnesbyrd, der beskriver kritisable forhold på botilbud i hele landet – og flere kommer til. De kommer fra mennesker med udviklingshandicap, deres pårørende og medarbejdere. Nødråb i natten dokumenterer rystende omsorgssvigt og en forråelse, der desværre er udbredt, ikke alene på bosteder for mennesker med omfattende udviklingshandicap, men som også rammer mange andre mennesker med handicap, der har brug for omsorg, støtte og anerkendelse. 

Vi kan ikke vente længere! Der er akut behov for en handlekraftig og visionær reform af handicapområdet, der bygger på:  

Mennesket før systemet 
Vores handicappolitik må og skal bygge på medmenneskelighed, rettigheder og etik. Derfor skal hjælpen være tilrettelagt efter den enkeltes behov. Mennesker med udviklingshandicap har brug for at blive set, mødt og hørt – ligesom alle andre. 

Faglighed og kvalitet før økonomi 
Indsatser til mennesker med handicap skal være fagligt funderede. Der er behov for, at man får den rigtige hjælp første gang. Vi skal sikre høj faglig kvalitet i visitation og i indsatsen, veluddannet fagligt personale og tilstrækkelige ressourcer. For at sikre den udvikling skal det underbygges af økonomiske incitamenter for kommunerne, der gør, at en tidlig og rigtig indsats sættes ind første gang – og ikke først når det hele er kørt af sporet. 

Opfølgning, tilsyn og klagemuligheder 
Omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsen skal ned. Det skal være let at klage over dårlige forhold og forkerte afgørelser – også for dem, der ikke selv kan klage på egen hånd, og som ikke har pårørende til at hjælpe dem. Tilsynet skal styrkes – og gives stærkere redskaber til at gribe ind, også over for de kommuner, som ikke lever op til deres ansvar.

Vi har snakket alt for længe, og nu er det tid til handling! Handling, som ikke bare skraber i overfladen og lader svigtene og ligegyldigheden fortsætte som hidtil. 

Med ønsket om at du tager ansvar og sikrer nødvendige forandringer, 

Anni Sørensen, Landsformand i Lev 

Antal medunderskrivere: 5,850

Seneste underskrivere:

Birthe Marie Kristensen
Jeanette Baun Rasmussen
Marianne Brusen
Søren Jensen
John jensen
Finn Vium Mikkelsen
Inge Jensen
Inger Nielsen
John Ole Rasmussen
Sherin Dara
Kim Sørensen
Åse Nymark Jensen
Jessica Olsen Povlsen
Birgita Lindskog
Jane Hejl

Hvad sker der nu

Vi afleverer brevet, underskrifter og de vidnesbyrd, der er blevet delt med os her på siden til ministeren d. 6. december. Hvis du vil dele dit vidnesbyrd om kritisable forhold på et botilbud med os, kan du dele det her.