Susanne

Søster til ældre mand på bosted

Umenneskelig anbringelse af en ældre borger født med fysisk og Psykisk handicap. Manglende hygiejne og personlig pleje. Dårlig rengøring på bostedet. Ingen interesse hos personalet for at højne forholdene.
Familien har forgæves kæmpet en kamp for at få stoppet denne omsorgssvigt.
Susanne, søster til borger udsat for omsorgssvigt.