Søs

Beboer ver

Oplever svigt i forhold til retfærdighed.
Der bliver kun holdt husmøder og andet om onsdagen.
Da jeg har hjemmedag om mandagen, har jeg råbt op, uden resultat.
Der er stor forskelsbehandling på bostedet, hvor jeg bor.
Føler ikke jeg rigtig bliver lyttet til.
Fungerer som en børnehave.
Ikke den rigtige sammensætning af persona gruppen.
Undlader at spise sammen med beboere og personale, da jeg er træt af huset.