Simon

Forældre

Manglende personale, stor udskiftning, mange vikar, der giver utryghed i bostedet. Nervøse og bange borgere, der får en ukyndig hjælp.
At ledelsen på gulvet mangler. Uerfaren personale, der giver konflikter mellem beboere og personale samt forældre, når det ikke funger.
kommunen formår ikke at drive et bosted.