Lina

Søster

Jeg oplever områdelederen lyver i nyhedsbreve om tilstandene, og det samme for tilsynet.
Jeg oplever en ledelse, der omtaler borgerne som en vare fra købmanden, og mener der kun skal ydes det, der står i bestillingen, dvs. borgeren ikke har krav på omsorg da det ikke står i bestillingen.
Jeg oplever kæmpe forskelsbehandling i forhold til borgere, der har pårørende, der kan råbe op.
Jeg oplever borgerne på bostedet, taber færdigheder