Kirstine

Forælder til ung kvinde - bosted

Min datter har UH, ASF og angst. Hun påvirkes som andre beboere og personale af skænderier og trusler beboere imellem. Tillægsbevillinger til udadreagerende er fjernet. Der skæres stadig. Mange sygemeldinger og rokader. Den pæd.og socialfaglige indsats, anbefalet af VISO, kan ikke gennemføres. Personalet gør deres bedste. Min datter har flere gange forladt bostedet. Hun er selv bange for at blive påkørt og er ikke trafiksikker. Selvbestemmelse kan blive svigt, når der ikke er tryg valgmulighed