Karin

Mor til mand

Alt stritter på mig når socialområder i kommunerne sparer hvert år. Jeg kan ikke forstå at der ikke bliver sparet på den lange bane.
Min søn er 42 år, domsanbragt, jeg har set udsendelserne fra Kofoedsminde, hvor næsten alle pårørende siger at det går galt når borgeren bliver 18 år og voksen.
Borgerne bliver hjulpet og normeringerne er betydeligt bedre til det 18. år, når borgerne bliver 18 er de voksne og skal stort set passe sig selv, deres hjerner er IKKe vokset.
Nu er sønnen på på en institution.