Jette

forældre til pige på bosted

Vores datter flyttede hjemmefra i 2021 på et bosted/døgntilbud med 8 beboere i huset. I de 2 år hun har været der, har der været over 40 personaler at skulle forholde sig til. 9 af dem er fastansatte. 3 af de faste har skiftet job, resten er vikarer/afløsere – ganske ufaglærte og nogen blot 2.g’er fra gymnasiet med fritidsjob. Det er rigtig svært, når vores datter har behov for genkendelighed og uden meget sprog er det vigtigt at personalet kender hende ret godt. Hun er meget frustreret.