Jeanette

Pårørende til datter med symdrom

Forfærdelig afmagt, da datter med handicap bliver over 18 år. Har boet bosted , i 8 mdr. før jeg fik hende ud derfra, efter hun forsøgte selvmord ved at hoppe fra 14.sal. Bosted pengemaskine, med familiemedlemmer som ansatte.
Efterladt med misbrugt id og kæmpegæld.
Viso bliver ikke fulgt af kommune, anviser selvstændig bolig i belastet område, mod familien vilje. – indlæggelser på psyk . Selvskadende .
Botilbud et andet sted. Sort pædagogik, psykisk tortur, fejl diag. Overmedicinering.