Henning

Forældre til voksen datter

Alt for mange vikarer giver utryghed, dårlig atmosfære og stigende pres på pårørende rollen.
Oplever stærkt forringet personlig pleje.
Indgåede aftaler med bostedet overholdes ikke.
Kommunikationsniveauet er under lavmålet.
Manglende information om dagligdagen, aktiviteter mm
Bostedet er afstandstagende i forhold til samarbejde. Afvises med henvisning til rollen eller manglende ressourcer. Eller gennemføres, dog på personalets premisser.