G.

søster

Der er meget. De har gennem flere år forsøgt at flytte min søster mod hendes vilje. Min søster græder altid på samarbejdsmøderne. Hun er blevet forsøgt tvunget til mange ting. har overhørt verbale angreb af hende. De har ikke kunnet løfte en simpel opgave som at smertedække hende i forbindelse med skade. Osv osv osv.. Vil ikke nævne mere pga jeg så ikke er anonym længere.
Jeg har måtte frasige mig meget af kontakten med bostedet, da jeg ikke kan holde til det længere.