Conni

Min voksne søn

Min søn boede i 13 år på det samme bosted.
Her blev han fejlmedicineret flere gange uden indberetning. I følge vikarer blev han i årevis udsat for vold, psykisk vold, omsorgssvigt, indespærring og passivisering. Det førte til mange anfald af voldsom og farlig selvskade, hvor han ikke dik anden hjælp end at han blev indlagt når han havde slået sig bevidstløs.
De fleste dage – altså i årevis, blev han parkeret med sin iPad i en sofa hvor han sad 12 timer dagligt.