Annemette

Værge og Mor

Udvisitering fra Botilbud et døgn efter værge havde uoverensstemmelser med Bostedets forstander. Udvisitering er ubegrundet og ikke fagligt underbygget. Beskrivelser udfærdiget efter udvisiteringen fra botilbud. Beskrivelser udfærdiget alt efter, hvad de skal anvendes til. Ved udvisitering meget negative, da beboeren skal videre til nyt tilbud meget positiv beskrivelse. Uigennemsigtighed i forbindelse med aktindsigt fra Bostedet. Bostedet anmelder ikke psykisk magtanvende, kun fysiske.