Anne

Mor til søn på bosted

Min søn bor på et bosted, der grundlæggende er godt. Med sunde, kærlige, menneskeværdige værdier, der leves i det daglige. Med en god ledelse og engagerede medarbejdere. Med pårørenderåd og megen kontakt til pårørende.
Men gennem årene er der sparet meget. Derfor må min søns ledsagertimer bruges til opgaver, der burde varetages af bostedet. Og vi pårørende bliver nødt til at hjælpe mere og mere og udføre flere og flere praktiske opgaver.