Anette

Mor til søn med D.S. på pg. 108

Generelt er bostedet præget af høj faglighed, omsorgsfuldt og rart personale, som laver aktiviteter med beboerne 2 x ugentligt. Desværre oplever jeg, at der ofte, kun er en medarbejder til 8 beboere (især i weekenderne-måske pga sygdom).Dermed tager det karakter af opbevaring uden mulighed for aktivering af den enkelte. Det er trist og ikke ønskeligt, da det på sigt kan medføre forråelse og stress og dermed stor udskiftning af personale.